Grădinarul Tău - Proiectare, amenajare, întreţinere spaţii verzi, Alba Iulia

proiectare
amenajare
întreţinere
SPAŢII VERZI

Asociația Peisagiștilor din România – AsoP

Proiectarea spaţiilor verzi

Propune un concept de realizare a unei comuniuni între locuinţă şi grădină, cele două elemente alcătuind o simetrie. Acest lucru se realiză printr-o alegere atent studiată a tipului de plante şi materiale la alcătuirea proiectului, folosindu- se o simulare 3D pentru o mai bună percepţie vizuală a spaţiului. Proiectul - sau după caz, planul de plantare - se elaborează în colaborare cu benefiaciarul, rolul nostru find de a da contur şi a pune în practică ideile acestuia, cu respectarea regulilor urbanistice şi peisagistice în vigoare.

Paşii spre elaborarea proiectului sunt următorii:
 • Analiza sitului (locaţiei)
 • Stabilirea direcţiei de proiectare
 • Propunere de amenajare
 • Analiza propunerii
 • Validarea propunerii sau eventuale modificări
 • Predarea proiectului şi a devizului general

Estimarea costurilor proiectului se face după analiza la faţa locului.

Amenajarea

Presupune concretizarea proiectului urmărind cele două principii fundamentale, ale peisagisticii moderne, realizarea unui spaţiu practic şi estetic în simbioză cu stilul de viaţă al beneficiarului şi cu locuinţa.

Amenajarea propriu-zisă presupune următorii paşi, în funcţie de caz:

 • Decopertări sau umpluturi cu sol fertil
 • Nivelări, tasări, compactări, taluzări
 • Defrişări, tăiere, relocări de arbori şi arbuşti
 • Montarea sistemului de irigaţii
 • Trasarea aleilor, montajul, delimitări
 • Stabilirea zonelor de plantare, însămânţări

Întreţinerea

Pentru a veni în întâmpinarea clienţilor care îşi doresc o gradină frumoasă, dar nu dispun de timpul necesar, dar şi pentru a continua conceptul de servicii integrate, oferim şi servicii de întreţinere a spaţiilor verzi.

În urma unui contract de întreţinere, semnat de către beneficiar, se oferă următoarele servici:

 • Tuns gazon şi lucrări specifice de întreţinere
 • Tăieri de formare, întinerire şi întreţinere
 • Fertilizări şi tratamente fitosanitare
 • Defrişări, relocări şi replantări


Alte servicii:

 • Montaj piatră cubică şi pavaj
 • Instalare de drenuri
Tractor cu foreză
Tractor cu foreză
Tractor cu foreză
Tractor cu foreză
Tractor cu foreză
Tractor cu foreză
Tractor cu foreză
Tractor cu foreză
Miniexcavator
Miniexcavator
Miniexcavator
Miniexcavator
 • Tractor cu foreză
 • Tractor cu foreză
 • Tractor cu foreză
 • Tractor cu foreză
 • Miniexcavator
 • Miniexcavator